FINNBRAKE RECOILREDUCTION 50-62%.
INSTANT SECONDSHOT. EVERYBODY CAN SHOOT A SAFARIGUN. ESPECIALLY HIGH RECOILGUNS, EASY SHOOTING

.

FOR US AND CANADA OWN MODIFIED LEGAL MODEL IN TESTING. "FINN brake". Recoil reduction  only.  Page finish/english

Tuotteen kopiointi yksityiskäyttöön  ja  seuratasolla sallittu.  Kaupallinen  kopiointi kielletty.  Harrastan  asiaa päivätyön päälle muiden  harrastusten ohessa talkoo hengessä. En ole kaupallinen valmistaja vaan  suunnittelija/protomies. Vastaan vaan omista  töistäni. Ei myyntiä vaan tuotekehitysyhteistyötä.

SHOOTING HAVE BEEN MADE AMONG THE BEST FINISH SHOOTERS AROUND THE WORLD. THIS IS NOT A SILENCER OR TRADITIONAL A BRAKE. TRADITIONAL BRAKE ADS 6 TO 7 DB NOISE. WE STAY AROUND MUZZLE. THE BIG FRONTPLATE  AREA ALLOWS GOOD BRAKEPOWER.

LOADS UP TO 6 GRAM LIKE 338 LAPUA MAGNUM 416 RIGBY CASE.
EXELLENT IN TARGETSHOOTING AND HUNTING, NO SILENCER OR TRADITIONAL  BRAKE FLAWS.
 

Tavoitteena  seuraavat  ominaisuudet:

1. Maksimaalinen  tarkkuus kaikissa  tilanteissa.  Tarkkuus kylmänä/kuumana. Nopea ampumatahti, helppo  toinen/kolmas  laukaus. Ammunnan  tulee olla  aina  tarkkuusammuntaa.

2. Maksimaalinen rekyylinpoisto (yli 62% mitattu 300 win mag). Äänenpaine  puolituu 308 win  caliberissa  6-8db KP-7 malli.

3. Ammunnan helppous ja turvallisuus sukupuoleen, ikään, kokoon ja  kaliberiin katsomatta.

4. Ohjaa suupamauksen  1:6 - 1:10  (9mm reiällä)  sivusektorille tai takaviistoon helpottaen koiran altistumista melulle.  Paineisku ei  tule  ampujaa kohti.

5. Vapaa lentoaukko. Luoti  ei saa missään  vaiheessa  olla kontaktissa välilevyhaittoihin  sen  jättäessä piipun. Käsittelen  asiaa tarkemmin  muissa  osioissa

6. Kompakti koko ja keveys 350 - 210 g

7. Magnum kestävyys  aina  6g latauksiin  asti 


Koirapätkää ei  ole  suojattu patentilla. En  suojele pisnestä. Sitä  ei  ole. Patentti  maksaa.  Jos  joku  on  kiinnostunut  teollisesta tuotannosta idealla voi  toki  ottaa yhteyttä. Olen harrastaja.Laitteeni ovat taivasalta pelastettuja  sotaratsuja tai  suoria  lahjoituksia. Taloudellisia  investointeja  ei  ole  tarvinnut  tehdä mutta  museointia/entisöintiä  sitäkin enemmän  mikä venyttää  kaiken  tekemisen aikajännettä.  Harrastamiseen ne  riittävät  välttävästi , mutta  ei  mihinkään "tuotantoon".

SIVUSTO KESKENERÄINEN......PÄIVITÄN LISÄÄ KUN  KERKEEN..

teksti jatkuu alenpana..

Melunmittaus ja  rekyylinpoisto

B&K 2209, Hyperdynamics 186 ja  SBL-LAB

Testiammuntaa suoritetaan  pääasiallisesti  kolmessa  kaliberissa.  30-06  , 308 win  ja  300 win mag.   Rekyylin  ja  melun mittaaminen samanaikaisesti  on  oleellista.

  Lyhyesti  käyttämistäni  laitteista.

B&K  2209  edustaa vanhaa  tekniikkaa.  Erinomainen mittari  tukemassa  mittauksia  etäisyyden  päästä.  Kyseisen  mittarin  ongelmat  ilmenevät  alle  1000  Hz aluella  yli  126 db n mittauksissa.  Tästä  on  mainta mittarin  manuaalissa. Mikrofonin   sisällä  oleva mylar-kalvo  romahtaa melun  noustessa liikaa.  Tämän  johdosta  mittari  voi  antaa  hieman  liian  hyviä  arvoja ala-aluella. Usein  mittarin  yhteydessä  mainittu  militaristandardI 343/MIL-STD - 1474E-Final15 Apr2015pdf on  väljin olemassa  oleva  standardi. Labrssa heitto  2 db  ja  kentällä 3db.  Kyseessä  ns  ihmisentappostandardi. "Elämää ylläpitävät standardit" BOEING AEROSPACE ja N.I.S.T calibration  rated edellyttävät mikrofoneilta suurempaa tarkkuutta  yli  140 db  mittausalueilla. "B&K  uses  mylar  diaphrams. Passenger air  flight  approved  not,   like ,OMEGA, PCB, ENDEVECO AND  MAKE IT LOUDER." Tämänkaltaisia  mikrofoneja  voi  löytyä 200 kpl  yhdestä Boeing 747  matkustajakoneesta.  Tässä erään Usalaisen  myyntiedustajan  kommentit. B&K on  pikkutekijä skandinavian  ulkopuolella, suurimpana  syynä  hinta ja ominaisuudet.

B&K mittaria  on  käytetty  vuosikymmenet  melunmittauksessa ja  on  noloa  jos  70-luvulla mitattu 308win  piippumelu  on noussut  10  db. Mittarin kytkentäkaaviot ovat  verrattavissa kouluelektroniikkaan  ja  vanhaan  tekniikkaan.  Pääasia että  mittaamme samanlaisilla väleineillä  niin  vertailukelpoisuus  pysyy  mahdollisimman  hyvänä. 

Hyvänä  vertailupohjana  on  308  win piippumelu  korvalta.  Se on  perinteisesti 156db  B&K  mittarilla. Toiseksi  voidaan  ottaa  joku  tunnettu  äänenvaimennin  joka  edustaa mittausalueen  alapäätä.  Kytkemällä  kyseiset  2  arvoa  mittauksiin  mitattaessa  kolmatta vaimentajaa  mittauksen  vertailukelpoisuus  on  paras  mahdollinen. Näin  toimin. 

Samalla  liipasinvedolla kannattaa mitata myös  rekyyli. Sen  mittaaminen ei  ole  yleistä koska  se on VAIMENTAJILLA heikko.  Näiden  kahden  ominaisuuden  parantamine  samanaikaisesti ei juuri  onnistu ilman kompromisseja.. Perinteisten  vaimentajien  rekyylinpoisto  vaihtelee 20 - reilun 30 %  välillä. Paras  mittaamani  rekyylin poistaja vaimenninin  on  Br- 30cm  38 %. Vertailun  vuoksi Hybridi-jarru  Koirapätkä  300 win mag  62 % johon  odotan  parannuksia (tiukka omalataus)

SBL-LAB on  valmistanut  tilaustyönä mikrofonin jonka  tarkuus parhaimmillaan  162 db. Tämän  kanssa  käytän  tietokoneoskilloskooppia. Ohjelman  kalibrointi   B&K standardiin  helppo.  Käytän  tätä  kombinaatiota  juuri  kalibrointimahdollisuuksien  takia.. Mittari  näyttää hyvin  alle  1000 Khz arvoja  aina  22K asti. On  selvästi  nähtävissä  missä  melupiikki  ilmenee.  Maximissa  olen saanut  piippumeluja  aina  168 db n asti  suurireikäisillä safariaseilla.

Hyperdynamicsin  herkkyys  on  +10  db vs  B&K.  Edustaa nykypäivää, mutta  ei  vertailukelpoista  B&K "standardin " kanssa koska  melupiikit todella  piikissä.  Tätä  tekniikan  herkyyttä hyödyntää  ilmailun  tarkemmat vaatimukset standardit.

Rekyylipenkki  4 metrin liukutangolla  riittää  kaikille  aseille.  Sen tarkkuudesta  kertoo , että  usein  mittauksista  5  peruutusta  voi  asettua  parin  sentin  sisälle  esim  273-275 cm.  Laukaisuvastus  on  aina  sama, se  ei  ole  varsinainen muuttuja. 500 g laukaisuvastuksella  3-4kg ase  ei  liiku tangossa  senttiäkään. Muuttujana  toimii siis  vaimentaja  tai  ilman  vaimentajaa.  Mittatarkkuus on    2 % luokkaa.  Luotettavan  arvon  saa siis  muutamalla  laukauksella jos  keli  on  kuiva. Jotta  saadaan mitattua  piippumelu , rekyylikin  mitataan usein  10  laukauksen keskiarvolla.

Vaimennin markkinoinnissa olen  huomannut  myös  niin  sanottua  mittarimakeilua oman brändin  tueksi. Kaikki  mikä  netissä lukee ei  ole  totta. 

 Jaktjournalenin  vaimennintestissä  21 vaimentajasta  selvisi  noin puolet alle  140 db n. Joukossa "patentoituja" keksintöjä. Yhdenkään  vaimentajan  senttitehot  eivät  ylittäneet 2 desibeliä minkä  tekee umpimallinen pätkä nykytilassa helposti.

 First  round  pop edustaa metsästysvaimentajassa 95 % metsästystilanne ampumista. Keskiarvosta ilmoitettu lukema  antaa väärän  positiivisen  kuvan. Ympäristövaimentaja on eri  juttu  ratakäytössä. Käytänössä asia  ei  merkitse  paljoa , mutta myynninedistyksessä  tärkeää kun  valmistajat kilpailevat  paremmuudesta. Liitteenä  kuva  Maxim vaimentajasta , jossa  firstroundpop  "terrible". Ilma pyörii ympyrää kammiossa kuin  hauki katiskassa. Tehokkaita vaimentajia  valmistetaan  edelleen  lahes  suoralla kopiolla. Keksinnöt ovat keveyteen ja  valmistustekniikkaan liittyviä. 

Pätkässä ei  ole  first  round pop ilmiötä joka  johtuu  kammioiden rakenteesta, Ensimmäiset  laukaukset  antavat  parhaat  lukemat. Pytyn  lämmetessä  suorituskyky  heikkenee...laukauksilla  5-10 saadaan  jo  2 db heikompi  k-arvo  vs  laukaukset 1-5.  Jos  first  round  pop  on  suuri  tilanne on  päinvastainen.  1 laukauksen  lukemaa on  järkevä painottaa.   Harvoin toista  laukausta  tarvitsee metsäsätystilanteessa.

Rekyylinpoisto on  yksinkertainen suure mitattavaksi verrattuna  ilmassa  kulkeviin shokkiaaltoihin. Shokkiaalto  varioi, rekyyli  on  sama.  

 Vaimenninmarkkinoinnin  tuoteselosteessa  rekyylinpoiston  ilmoitus  voisi  olla  suotavaa siinä  kaliberissa  mihin ase  on  tarkoitettu.

Kaikki mikä on  piipun etupuolella pitää kiinnittää sorviin tuurnalla sisäkierteestä ja  sorvata heitottomaksi. Kuvassa  pieni protosorvini "pesukoneen moottorilla 2.2 kwh".  Paksua lastua  ei  sovi  ottaa , mutta  testikappalaiden  työstäminen  on  mahdollista  ajan  kanssa.  Sähkön  kulutuskin  pysyy  kurissa.  8000 Kwh vuodessa  sähkölämmitteisessä talossa  ilman  puulämmitystä.  Ei  mikään  konepajan  sähkölasku. Lastua  tulee orthex  saavillinen vuodessa. Ei vaihtolavaa päivässä kuten  koneistamolla teollisuudessa.


Olen ostanut erilaisia  melunmittauslaitteita ja  joutunut opiskelemaan  paljon uusia asioita. Väitän pystyväni mittaamaan  melua  vähintäänkin samalla  asiantuntemuksella  kuin kaupalliset  vaimenninvalmistajat..

Tuotetuki ja  asiantuntijatuki  maailman  huipulta.Halppismittareita  koitin  useita.....vesilintua  sai  heittää kaikilla  viidellä  ensimmäisellä.  Ensimmäinen  tarkka  halppis  joka  reagoi  tarkasti alle  120  db  kuten  B&K2209  on  kiinalainen  digitaali kuvassa.  1m-2m-4m-8m-16m-32m periaatteella  melu  putoaa  aina  6db = puolittuu.  Lukemia  on  helppo  verrata  ja  tutkia  vaimentajien  paremmuutta luotettavasti, kunhan  tuuli ok.


Hyberdynamics  ja  SBL on  valmistettu  minulle tilaustyönä.  Hankintoja  rahoittanut  Tampereen  kaupunki.

Microfonit  suuniteltu räjähdysmelulle.  Ominaisuudet  korostuu  alle 1000 Herzin  taajuuksilla


Monitorikuvasta näet  melualueen jossa  peakmelu  on  mitattu. Tässä tapauksessa  484Hz. Melumittauksessa  ongelmat tulevat  juuri  kyvyttömyydestä  mitata melua alemilla alle  1000Herzin  aluella  melun  noustessa. Kuten  kuvasta näkyy oskilloskooppi on  herkkä.  Samalla  asetuksella 308 Korvamelu  156 db.  Mittari räväyttää li  170db  jos  mikkiä  vie  lähemmäksi.  Alareservistä  saadaan perusvaimentajille  130 + lukemia. Pidän mittaria erinomaisena ja  herkkänä. Kaikki ulkoisiin vertailukohteisiin sattuu  kohdilleen.

Kaliberissa 30-06  40  cm  piipusta  ylisuurella purkuaukolla  ruuti  paloi  ympäränkaarella.  Verrattavissa  suujarrun  meluun  vaikkei  paine/tuuli  ei iske  kasvoille.  Älä  lyhennä piippua  alle 55cm. parempi  että  ruuti  palaa piipussa  ja  luoti  lentää  vakaasti.  Lyhemmät  piiput  kaipaavat  isompaa reikää pyttyyn. Huomioi  kuvassa yli 170 db arvot alhaisella herzitaajuudella 56.6 Herz. B&K 2209  on  kaukana  tästä.

Samoilla  asetuksilla saatu  300  win mag piippumelu 166db 60  cm  piipusta, 30-06 nousee 170 db  40  cm piipusta.. Kyseine  pyssy  on  tehty pyttyjen  rikkomista  varten.

308 win  jää vaatimattomasti  156-158 db nurkille.

Mikrofonin  ominaisuudet ovat  aivan huiput. Alapäästä löytyy vaimenninmittaukset  kohilleen.

IN PIC 30-06 15 INCH BARREL-Kun  testiä ammutaan 300  win  mag  kaliberissa tulee  suoritettua  myös painetesti. Ensimmäisen kammion  testeissä oli  helppo  havaita  rekyyli  ja  äänierot  kun paine  maximissa. Rekyylipenkissä  ase  peruutti  noin  250  cm.  2,5  cm  edusti siis yhtä  prosenttia. Muutaman  prosentit  erot  oli  havaittavissa peruutuksissa.  Suorityskykyyn  saatiin merkittävää  parannusta ja  valinta  oli  selvä.  Tosin  kun  rakennetaan  kompromissa  parannukset  täyttyy  testata  lopullisesti  täydessä  mitassa. Suurimpana yllätyksenä  oli,että  paras  napa oli  suorituskykyisin niin  rekyylissä  kuin  vaimennuksessa. Ensimmäinen  levy  siis  toimi  samanaikaisesti  rekyylin  ja  ja  äänenpoistajana.  Se  mikä  toimii  ensimmäisessä  kammiossa, ei  ole  kopioitavaissa loppuihin  kammioihin.  Tätäkin  olen  kokeillut. Erilaisia protoja  on  tehty noin  20kpl viimeisen  parin  kk aikana.  Focus tarkentuu koko  ajan. Kokonaisuus  testataan  useilla toisto mittauksilla. Viimeinen  lappuhan  edustaa täysin rekyylinpoistoa,  Välikammiot hidastavat  virtausta.  Tehokkain  kompromissi  siis  haussa. Maksimaalisella hyötysuhteella  toimiva  umpipätkä  on paras mahdollinen runko koirapätkälle. Umpipätkä on  mahdollisesti maailman  tehokkain pytty  suhteessa tilavuuteensa  59  mm jatkavana  mallina.  Mitattu  -7 db  vs  Utra -5.    13,8 db  vs 20, 8  db . (308  win 155.7 db) . Viiden  laukauksen  Ka. Tästä  lisää  seuraavassa  kappaleessa.. Umpipätkä  parantunut  3-5db vs  Vintage -proto. Patruunakustannukset  rahoittanut  Tampereen kaupunki eli  omasta  pussista.

Tutkimus ja  tiedonhankinta  on  aiheuttanut  omien aikaisempien esikuvien murtumisen. Niitä  ei  ole  enää. Jokaisella ominaisuudella  on  kääntöpuoli ja  mainonta voi  sisältää  katteettomia  lupauksia.


Ylhäältä  oikealta  Klikkaamalla  aukeaa  uusia  sivuja.  Koirapätkä  Sako-shootingcenterissä.


NEW  PAGES CAN  BE  OPENED .  SCROLL  UP ON  THE  RIGHT PLS !!!!!!Klikkaa  yläoikealta, lisää koirapätkästäYlävalikosta  lisäinffoa

Ylävalikosta infoa  Koirapätkän  ja  Vaimentajan  eroista.


African  safari. Cal.  10.3 x68 .Pahkasika.


Lisää African  take  downs by  Sir  Turo."Wildbeest"

Rovaniemellä  passiin  eksyneet..Africa  Blaser  10.3 x 68

Whitetail.....congrats.

Kuudes  karhu,   nyky" Kitunen".  Aseena  Tikka  T-3
Sodankylän  nalle, ennen  seuraavaa, joka  kaatui Ruotsin puolella


Piikkisika  9.3 x 62  Blaser


  1. M&K lehden  sarvikilpailun  voittajasarvet  2018  Sir  Heikki.


SENTTITEHOT, HOW  SIZE  EFFECTIVE  ?????? 

TESTIÄ . TESTIÄ, VERTAILUA  KUKA JOHDOSSA. WHO  IS  LEADING ????? Perinteisiä vaimentajia /traditional  silencers

Vaimennin  rintamalla on paljon  kansainvälistä testiä. Lainaan  tässä muutamaa  nettipoimintaa  Jakin  ja Utran  sivuilta.  Suomalaiset johtaa vaimennintekniikassa  testien  perusteella.

Vuonna  2014 jaktjournalenin  testissä Jaki valloitti kärkisijat.  Ensimmäisten  5 vaimentajan joukossa 4 kpl  JAKI- Vaimentajia. Testi  painotti ensimmäistä  laukausta. 21  vaimentajasta  puolet  pääsi  140db paremmalle  puolelle.  Vaimennukset noin 27 -15 db.  Laaja  skaala  isosta  pieneen pömpeliin.  Isot voitti  pienet.

Jakin  vaimentajat  olivat senttitehoiltaan  myös  parhaat.  Pituuden  suhde vaimennukseen  toi 1.35 -1.5 desibelin  senttitehoja.  Desibelin vaimennukseen tarvittava  massa  vaihteli  17.4 g - 23.8g  välillä.  Jakin  pytyt  etuvaimentajia.  Rekyylipoistoa ei  mitattu. Sen  verran  uusi  asia, mutta  aika  vakio/ vähäinen noin 30 % yleisesti.  Utra  ei  testissä  ollut  edustettuna ??

Huomioni  kiinnittyi A-tec vaimentajiin 01-02-03 malleihin.  Hiilikuidusta  huolimatta  desibelin vaimentamiseen tarvittava  massa  16,9 - 21.4g.  Mitä  etua hiilikuidulla saatu  aikaan ? Mielestäni  paljon  melua  tyhjästä.  Saavutus  0 tällä saralla. Vaimennukset 17 -18 dbn luokkaa . Senttitehot  0,65- 0, 87 db  sentille.  Nämä  siis  teleskooppeja, vaimennin  peruuttaa  piipun  päälle.  Mainoksissa  luvataa vaimennusta   jopa  30-36 db vaimennusta 03 mallille.  Sijoitukset  15, 17 ja  19.    Peräpään pytty.  Tässä  näemme  brändäyksen  ja mainonnan  merkityksen.  Rekyylipoisto  mitattu  28 % youtube  videollani  jonwayne44 videot.  Tuotteen  ympärillä  toimii varman suuri  koneisto, mainonta, valmistus  ja  markkinointi. Kovin  ristiriitaisia  ovat mittaustulokset ja  mainonta. Kansa ostaa ja  mieltää hyvän  saaneensa.

Omat  laskuni  perustuvat tässä 160 db  piipumeluun.  156 db  Se  on  tyypillinen  lukema  vuosien  varrelta  B&K 2009 mittauksissa caliberissa  308win  korvalta.  Eli  lukema  tässä  tai  -4b  niin  ollaan  lähellä  totuutta. tuo  160  db heijastaa ehkä  lähemmin  sitä yhtälöä mitä  vaimenninvalmistajat  lupaavat  tuotteillen.  Olettamukseni  tässä on  noin  matemaattisesti armollinen.  Tarkempaa  dataa  en  löytänyt  mutta  pyrin  sen  järjestämään.  Nyky "umpi" Pätkäkin olisi tällä tällä  filosofialla  noin  18  db pytty  59  millisenä.  Omat  mittaukset 13,8 db  nyky Pätkälle.   156 db oletusarvolla  vain  5 ensimmäistä olisi  ylittänyt  20  db  vaimennuksen.  Calibereissa 308 win - 300  win  mag oskilloskooppini  antaa dataa 154-168 db hajonnalla. Eli  kykyä  haistaa melua  on  yläpiikissä.  Väitän  että oma  mittarini  on  erittäin   tarkka ja myynti  ilmoituksissa  ilmenevät  lukemat  voivat  olla helposti +4 - 15 db yläkantissa. Testissä olleet  A-tech  mallit  18 - 14 db haarukassa. 

Veikkaan , että Utran- 5 aika  yhteismitallinen tuon Jaki -3 i kanssa.  Jakin  rakenne tukee ehkä  tarkkuusammuntaa  paremmin = takaväljä.  Luoti  rauhottuu  sitten  kauempana. Kokotehokkuudella  on hintansa.  Toki  hyvä  myynti  ja  asiakastyytyväisyys todistaa toista. Utran -5 pyttyn omistajat  tyytyväisiä  netissä.

Tämä  on  vain  maalikon arvio. Ammattilaiset tekevät  businesta tuotteillaan  ja  se  on  kova näyttö,  jos  jokin. markkina-alue  globaali. Kärki on  kapea.  80% tavarasta myyntikelvotonta tavaraa, jonka  tuotekehitys laiminlyöty, kotiläksyt  tekemättä.

Suhteuttamalla  testin  henkeen  uus  Pätkä  olisi  ollut  3db  senttitehoilla täysin  ylivoimainen,  desibelin vaimentamiseen  tarvittava  massa 19,4g mustalla  raudalla ja  rosteri combolla.  Matikka on  armotonta.  Brändäämäällä  myydään, optimismi annetuissa  arvoissa  kukoistaa. Pätkät edustavat  talli-protuilua. Niitä tuskin  nähdään  näissä vertailuissa, mutta  tuon oman  näkemykseni  . Itse  kukin pohtikoon  sen  totuusarvoa kohdallaan.Australialainen  testi, jossa  30 vaimentajaa  kaliberissa 308win. Utran -5  malli sijalla  2  ja  tehokkain kokoonsa nähden.  Hyviä  lukemia  noin 2,5 db  senttitehoilla.   Korostaisin, että tässä on  senttitehot  44mm putkella.  Lyhyellä  putkella on  helppo  saada  hyvät  senttitehot. Jokainen  kammio syö pottia  ennen  seuraavaa  kammiota ja  kangen  kasvaessa  hyötysuhde  pienenee. Kuitenkin Jakiin  verrattuna  senttiteho  lähes  1db n parempi . Kymmenen  laukauksen  keskiarvot ovat hyviä tämänkaltaiselle vaimentajalle.  First  round popin  merkitys  vähenee  keskiarvon  myötä. Tämä  on  ns. maalikkohuomautus jonka  olen  huomannut  omissa  mittauksissani.


Vuosia  takaperin valmistin 3  prototyyppiä jotka mitattiin Patrian B&K mittarilla .  Vertailuparina  oli 3 proto-aaltosta ja  yksi Utran-7 jättipötkö.  Tilannetta  edelsi omat  nettipäivitykseni jossa  lainaamani Wärtsilän mittari  antoi liian  optimistisia  lukemia.  Paljon  on  opittu  näistä  päivistä. Hyödynsin  tilanetta rakentamalla  3  erilaista  pyttyä informaation  saamiseksi  tuotekehitys  mielessä.

Kaliberina  rynkyn paukku.  Perinteiselle vintage-Pätkälle  saatiin 17 db ja  utralle 27 db. 

 Senttitehot  Pätkälle  2,7 db  ja  Utra - 7  1,9db.    Epäsuhtainen pari  vertailuun.  Miksi  näin, en  tiedä.

Tarkkuusvertailu 3-0 aaltoselle.

308win  caliberissa  tilanne  on  toinen suuremman  latauksen  takia. Nettikirjoittelun lomasta  löysin  lainin missä Utra oli  mitannut Pätkää  146-147 arvoihin.  Mukava  kiinnekohta protoiluun  ja  merkittävää  apua hobbymiehelle  ammattilaisilta. Mieltä  poltti Utra -5 mallin  vertailu oman  Pätkän  kanssa, mutta  varallisuus  ei  ole  antanut peräksi  vieraitten  pyttyjen  hankintaan.

Mittasin omalla  oskilloskoopilla  68-69 mm Vintage pätkää ja  sain  hitusen huonomman  lukeman.   Joka  tapauksessa vaimennus  noin 1,5 db  sentille Utran  mittarilla.  Kaulaa  kärkeen  vielä  riittävästi. Ensimmäinen   haastaja-proto  oli noin  9  sentin mitassa, jolla  hävisin  0,2 db  sentille.  Reikä 1.2-1.3 mm  suurempi.  Mittauksessa  oli ostamani  utran -  5 malli joka  oli  painoltaan  390 -400 g haarukassa. Pätkälle tässä  2.2 db  sentille  Utra  2.4 db. En  ollut pettynyt, mutta  työ  selvästi  kesken. Tästä  pätkä  tubessa. Sisäkalut oli  muokattu  uuteen  uskoon, mutta  1  kammio  rakenteellisesti  vanha.

Uudessa  mallissa  suurta  osaa  merkitsi  ensimmäisen  kammion testaaminen. Tätä  paukutettiin yhden  Tikka  T-3 sen  edestä penkkaan.  Erot  olivat niin  äänen  kuin rekyylikin  puolesta  selviä  ja  helppoja  valintoja.  Tämän  uuden  "navan" kytkin pätkän uuteen  runkoon   tiukemmalla  reiällä. muuttujia  siis  2.

Uusi  pätkä oli  siis  nyt  lyhempi ja  tehokkaampi. Ammuin  2 kertaa 5  laukauksen  sarjat keskiarvoineen.  Ensimmäisen  kerran  jälkeen ajattelin, että  mittavirheen  määrä voi  olla  mahdollinen.  Toistin  mittauksen  eri  päivänä.   

Utralle -5  sain vaimennusta 20,8 db / 135,06  uudelle  Pätkälle 13,8 db/ 142,6 .....eli  7, 54 db db  perässä.  Utra jatkaa 98 mm Pätkä  59 mm.   5 laukauksen sarjalla.  Piippumelu  oli 155.82 db fiocchin  8g ratapaukulla.


Senttitehoissa  Uus Pätkä   2.34 db  sentille      WORLDS MOST  SIZE  EFFECTIVE 1.

Hyvänä  kakkosena  Utra-5  2.11 db sentille samassa mittauksessa

Kolmanneksi  jäi  10  cm  pätkä 1.94 db  sentille.

Tein  seuraavia huomioita.  Pätkällä  aina  ekat  3  laukausta  pienimmät, ei  first  round  pop  herkkyyttä siinä  määrin  kun Utralla.  10 laukauksen keskiarvolla  Utra  taas  olisi  parempi.  Kymmenen laukausta tasapainottaa keskiarvoa  jos  first  round  pop  herkkyyttä.  Laukauksilla  5-10 Pätkän  keskiarvot putoavat säännöllisesti  1- 2 db lämpenemisen  myötä.  Tällä  ominaisuudella  ei  ole  mitään  tekemistä  metsästyksen kanssa. Näin  minun  mittauksissa.  Painottamalla ekaa  laukausta tai  ekaa  kolmea laukausta etu  pätkälle  paranee mittauksissa.

Pätkän  ensimmäinen kammio  on  tehokkain, Utran kammiot 2 -5 ovat  etevämpiä.  Selkee  syy kyseiseen  järjestykseen.  Runko on  optimaalinen Koirapätkän  rungoksi.

 Tarkkuuskokeita  ei  ammuttu.

Parannus  uudessa  umpimallissa on  valtava .  Lieneekö kyseessä  senttitehoiltaan  MAAILMANPARAS...ainakin  lähellä  ollaan. No  Suomen paras  riittää sekin  !!!!

Tarkkuusammunnassa  aseet  ovat  yksilöitä.  308 win  caliberissa vaimennin  tulee ajaa lentoaukolle  jolla saadaan pienempää  kasaa  kuin  piipulla.

  Toiset  kiväärit kaipaavat , kuten puolaritkin  isompaa reikää.  9-9.5 mm reiällä aseet  käyvät kivasti  lähes  poikkeuksetta.  Lyhyt piippu voi  myös lisätä välyksen  tarvetta.   Eri Materiaaleilla ja  takaväljällä rakenteella voidaan ajaa  kutia  pienempään  reikään.  Ehkä  suomen yleisimmässä vaimentajassa  ensimmäiset  7  senttiä ovat tyhjää paisuntakammiota.  Tästä  ymmärrettävästä syystä pätkässä kaytän  joskus  suurempia  välyksiä. Magnum  rakenteen  vuoksi  myöt raaka-aineet  ovat lujia.

Aion  tehdä  mittauksia  kolmella eri  reikäkoolla  8,5-9-9.5.  Mittaukset menee  keväälle  samoin tarkkuuskokeet.

Saatua  tuotekehitysinffoa  tullaan  hyödyntämään Koirapätkän  kehittämisessä. Lisääntynyt vaimennusteho voidaan  hyödyntää  keveytenä ja  pienempänä kokona. Hidastunut  virtaus heikentää aina  rekyylinpoistoa.  Ominaisuudet, paremminkin  kompromissi  pitää  rakentaa  suunnitellusti. Kuva  on  selkeytynyt.

KP -7  malli vähentää  aina  melutasoa  isoimmissakin  tykeissä.  Tiettyyn  tasoon  hidastunut  virtaus  ei  saa  hyötyä liian  suuresta  aukosta. Liian  kapealla  raolla  rekyylinpoisto putoaa  alle  50 % ja  ääni herzi-luvultaan  korkeampaa, joka  mielletään  häiritsevämmäksi vs matala.  Rekyylinpoistotarget  55-65%. Melunalennus  max  6 db = melun puolittuminen (308Win)

Jos  halutaan  piippumelua  ja  vielä lisääntynyttä rekyylinpoistoa  suurempaa  virtausta  saadaan nokkalapulle  KP-3 ja  KP-5 malleissa.  KP-mallissa  maximi  poistoaukko  kuitenkin  4mm. Ideana  on että  piippumelu  ei  ylity  koskaan.  5K mallissa  testaan  vielä 6mm aukkoa  ja  mitä  mahdollista  saavuttaa..  5K toimii suurimpana sako-versiona.  KP-7 on  aina  spigot

Suujarru kaksinkertaistaa piippumelun, me vähennämme  jopa  puolet.

 No  added  sound  Finnbrake.

Kiva  jos  jaksoit lukea.  Virheellisyydet korjataan tarvittaessa.  Samoja  asioita  mitattu 100 x ja  tulokset  tukevat  toisiaan. Mittavirheen mahdollisuus  pois  suljettu.  Mittaukset  sidottu  308win piippumeluun  ja  Utran ls -5 vaimentajaan alapäässä.  Näistä  vertailudata .

Takki on  tyhjä....nyt  hetki  sauvakeppilenkkiä.

2019 syksyn mittauksia

Parantunee ominaisuudet, useita  mittauksia

Vuonna  2017 päästiin  hädin  tuskin  50 %  rekyylinpoistoon  30-06 väljyydessä.  Tänään  caliberissa  308  on  saatu lukemaksi 59 % kapealla  aukolla.  Useissa  mittauksissa  tulokset  ovat parantuneet  loogisesti. Useat  mittaukset  tukevat  toisiaan..

Suoritin  vertailumittauksen  gen-2 sarjan  Koirapätkään uutta  uppo-napaista  mallia gen-3 /2020. Malli  on  siis  5 mm  lyhempi  , noin  1  db hiljaisempi  ja  rekyylinpoisto  59 % cal 308 win.  Olen  enemmän  kuin tyytyväinen.

Valitettavasti  Mittauslabramonttu  täyttyi  vedellä ja  jäätyi.  Maavaikutus  iskee  hieman  takaisin. Jäänpinta  oli  60  cm  korkeudessa ja  etupenkka  1-2metriä.   Paikka  siirtyy  muutamalla metrillä  tasamaalle.  Uudet  specsit  ammutaan  tasasella maavallia  vasten. Etäisyyttä  tarvitaan hieman  ettei maavaikutus  turhaa  lukemia. Helposti  2-4 db.

Suurena  yllätyksenä UUTENA mittauksena  oli  korvamelun  lisäksi sivumelu.  Mittauspiste 1m  sivulle ja  90 astetta  piipunsuusta.  Sivumelu  oli hitusen alle vaimennetun korvamelun. Toki  5 laukauksen  keskiarvo voi  sisältää  pieneen  mittavirheen.  Asiaa  tutkitaan  lisää.  Meluhan  jaetaan  360 ympyrän  kaarelle.

Täytyy  myös  muistaa, että  tuuli ja  äänepaine  ovat  eri  asia, koiran  saama  fiilis sivulla lopetuslaukauksen  yhteydessä  ei  ole  siis  kaikki  äänepainetta, osa  puhdasta ilmanvirtausta. Db  mittarihan  heilahtaa  jos  siihen  puhaltaa, vaikka  ääntä  ei  ole  lainkaan.  Eli  jos  mittari  ei  reagoi voidaan  sanoa  että ampuja  ja koira  altistuu samalle  db-arvolle.  Mielikuva suuresta paineiskusta  sivulle  on  kupla, joka  littyy  puhtaaseen  suujarruun.  Db  mittarin  ohessa  voitaisiin  myös  käyttää tuulimittaria. Siis  kaksi  eri  suuretta, jotka  helposti  mielletään  yhtenä.  ÄÄNI  JA TUULI.

Tuotekehitysvisio  vuodelle  2020 on  jo  selvillä. Tavoitteena on 1-2 db  lisää  vaimennusta  joka  voidaan  muuttaa koirapätkässä keveydeksi  ja  lyhemmäksi  pituudeksi. Brandiin  kuuluu  noin  2 x  rekyylinpoisto  verrattuna  vaimentajaan.  Tästä  ei  luovuta.  Mahdollisen  perinteisen vaimentajan  rakentaminen on  aina  mahdollinen.  Kysymyksessä on etumatkan pidentäminen.  Tällä  hetkellä senttitehoissa  ei  ole  kukaan  edellä  umpimallissa, rekyylinpoisto  noin  2x muihin  ääntä vaimentaviin  verrattuna (Koirapätkä leikkaa huippumelun).

Lujan  teräksen muokkaaminen vaatii  prässin  jossa on riittävät  voimat. Teräksen  muokkauksen  rajat  pitää  hakea, oletan  saavani  täältä  vielä  hieman lisätehoja.

Tavallinen  rakenneteräs  menee  muottiin kilon  moskalla , mutta seosteräs  voi  vaatia kymmenien  tonnien voiman. Tästä  tulee lujuutta  ja  keveyttä.

Mielenkiintoisia  haasteita harrastukseen.


Jatkossa päivityksiä  liittyen kierteen  valintaan, mittatarkkuuteen, kierrenavan  lämpötalouteen, toleransseihin  H ja G. Valmistustavan  vaikutuksista  toleransseihin, automaatio / käsityö / yksittäiskappale/ mittatarkkuus.2021 testit


Vuosi 2021 alkanut testauksella.  Vuoden  2020 testien  pohjalta  nousi parannusajatuksia.  Oli  vielä useita  ajatuksia mielessä, jolla saataisiin  puristettua  muutama  gramma  ja  desibeli  pois.

Testit  alkoivat 6 proton  testauksella joista  4  olivat  vanhoja  malleja  ja  kaksi  uutta.  Ensisijaisena  tarkoituksena  olisi  varmistaa  jälleen  kerran, että  mittaukset  aiemmin  ovat olleet  luotettavia.

Toista  sataa kertaa testipenkin  ääressä  seisseenä olen  tottunut  siihen  , että  piippu ja pytyt  lämpenevät ja  suorituskyky  heikkenee.  Uudet  mittaukset suoritettiin  suoritettiin kolmessa  jaksossa  2 - 3- 4 laukauksen  sarjoissa.  Pytyn  ja  aseen  lämmetessä  ensimmäisen  viimeisen  laukaisun  ero  voi  olla  10 %  luokkaa.  Saman lämpöisellä  aseella ja  pytyllä  ammuttu tulos  rekyylin  keskihajonnassa  vain  parin  % luokkaa.  Rekyylipenkki  on  absolut  tarkka.  Lämpeneminen muuttaa  siis  hajontaa.

Uusi  verrokki  jossa  oli  kolmantena kammiona  ns. katiskatyyppinen pyöreä tila napaholkilla osoittautui  pettymykseksi.  Syynä  oli first  round pop. Eli  ensimmäinen  laukaus pamahtaa kovemmin.  Sama  toistui kolmesti. Joka  kerralla 3 db pomppu.  Ei  ole reilua  puhua  10  laukauksen  keskiarvosta jos  eka  paukahtaa  aina  lujemmin,  Myös rekyylinpoisto  laahasi  5 % perässä.

Aikaisemmin tehty 7-K malli  330-340  grammaisena piti  pintansa.  Myös  rekyylinpoisto on  tässä  mitassa  parhaimmillaan.

Koirapätkän tavoiteasettelussa on rekyylinpoisto goal  yli  50 %.  Tässä mittauksessa  53% / 308  /10g fiochi.  300  win  magilla  lukema 62  % edellisessä  mittauksessa.

Välys  on  riittävä ja  luoti  ei  kosketa  rakenteisiin.

Melu  vähenee.  Talvilabrassa ammun vallia  vasten ja  luminen  puusto  vieressä. Kesällä  avoimella radalla  saatu -6db.  

Lyhyt  malli  = piippumelumalli  soveltuu kuka  haluaa 250  grammasen, mutta  rekyyli hieman  perässä.

Norjalaiset  ovat  keksineet  laittaa  sivupurun  pitkän  tötterön  päähän. Pitkän  pytyn  päässä on  enään  lehmänhenki  jos  se  vaimentaa 20 db tai  yli.    Itse  testailin ja  mietin  juuri mallin  clousaamista  6 tai  7  levyyn (jatkaa  noin 6 cm)


Siivottuani tallin  vanhoista  protoista täytin  3 x20 litran  peltiämpäriä  romuun.  Kaikki  on  käyneet rekyylipenkin  läpi.  Kovin  ihmetyttää nuo  pitkän  tötterön  päässä  olevat  A-tecin   3  levyä.  Sivuaukkojen ja  nokkareiän  purkusuhde  noin  8/1.  Mielikuvia  myydään, tulee  mieleen  Corollan takaspoileri. 


päivitykset  ja  sivujen  siivous  jatkuu  2021 alkupuoliskolla.  Sivut  ovat  hobbymeiningillä  tehty . Youtubessa jonwayne44  uusia  latauksia.


Jokamies ballistiika,  suppea kurssi 

Vaimentajia on  kahta tyyppiä. 

 1. Takatilalla rakennettuja vaimentajia  jotka  antavat luodille vapaan  lennon. Suurikokoisia.

2. Ohjain holkilla  varustettuja  tilatehokkaita vaimentajia, jotka  ohjaavat luodin  lentoa tiukassa  reiässä suojellen rakennetta.


Olen tutkinut joidenkin  valmistajien rakenteita.  Yleinen ratkaisu  on  tehdä  paisuntakammio.  Paisuntakammio  on noin  6-7 sentin  mittainen.  Luoti  saa  lentonsa ensisenteillä vipattaa rauhassa ja  on  suhteelisen  vakaa kohdatessaan ensimmäisen haittalevyn.  Suuremman  tilavuuden ansiosta  luodille  saadaan  vapaa lento ja  useimmiten  käynti  on  kolikon luokkaa. Ehkä yleisin tunnettu tyyppiä  edustava vaimennin on  JAKI.  

Pätkä  on  rakennettu suuremmalla välyksellä kun perinteiset  vaimentajat.  Haittalevyt ovat  kaikki ensimmäisellä  6 senttimetrin matkalla ,mutta  lentoaukon väljyys  on  suurempi. Kontaktia  ei  ole ja  tilatehokkuus maksimaalinen  kuten  myös  tarkkuus.

Luodin  jättessä  piipun epävakaus  on tavallisesti  suurin  30 millin  päässä piipun päästä.  70 mm  päässä  luoti  jo  mahtuu tiukemmasta  reiästä. Tämä ominaisuus  on kohdattava  joko  riittävällä  väljyydellä tai  vaihtoehtoisesti  lujalla ohjainholkilla joka  vakauttaa luodin ohjauksella ahtaasta  reiästä. Välys  voi  olla jopa  vain  0.2mm luodin  ja  holkin  välissä

Tilatehokkuus maksaa  heikentyneenä tarkkuutena. Tikkuaskin  kasa tyypillinen.

Väljä rakenne maksaa tilavuutena ja  piipun päässä on  termospullon  kokoinen  pönttö.

Pätkässä tingitään  väljemmällä  reillä  maximivaimennuksesta, ei  tarkkuudesta.

Kukaan  valmistaja ei  tunnusta julkisesti, että luoti koskettaisi vaimentajaa. 

Oma  tuotekehityshistoriani, oma  polkuni  on  tuonut  tästä  vahvan näytön.

En  seuraa tai  kopioi  ketään, luon  uutta. Tuote  on toiminnallisuudessaan  ainut. Vastaavaa  toista  ei  ole (hybridijarru, koirapätkä).

Vaappuva  luoti ammutaan  ahtaan  holkin läpi.  Vaimennin tilatehokas, mutta  kärsii  tarkuudessa.  Testeissä ei  mitata  juurikaan  tarkkuutta ,  rekyyliä, eikä  erityisesti ensimmäisen  laukauksen  suorituskykyä.

Pätkä on  tilatehokas . Holkkia  en  suostu laittamaan koska  se  on  kompromissi tarkkuuteen. Pätkän  ensimmäinen kammio  on  10 mm päässä piipun suusta.  Välys  on  vain  isompi.  Suuremissa  magnumeissa rako luodin  ja  rakenteen  välissä voi  olla  1,5 mm. Väljyys on  kaliberikohtainen.


Vapaa lento  on  taattava  etenkin  kun  ammutaan  vaarallista  riistaa. Tarkkuudesta  ei  saa  ikinä  tinkiä ja  toisen  laukauksen  on  tapahduttava  ilman  tähtäilyjä.

Kun  ostat  vaimenninta selvitä, mikä rakenne  siinä on ja  tee  ratkaisusi sen  mukaan..

Kukaan  ei saa  kaikkea  samaan  pakettiin

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

Ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla.

Tärkeä otsikko